Ürün Dışındaki İnovasyon Rekabet Üstünlüğü Sağlar

29 Kasım 2016
29 Kasım 2016 Özgür Eyiol

Bir sektör ya da ürün kategorisi düşünün ki talebine yönelik duyarlılığı çok çok büyük oranda fiyatına ilişkin olsun. Örneğin inşaat demiri… Bu ürünü şuradan ya da buradan almanıza ilişkin kararınızı en çok etkileyecek faktör fiyattır -ki hatta belki de satın alma kararınızı etkileyen tek faktör olarak bile kabul edilebilir. Bu ürüne yönelik hangi farklılaşma alanını tanımlayıp nasıl rekabet üstünlüğü sağlayabilirsiniz? Zor!!!
Ürüne yönelik inovasyon kimi zaman etkili bir rekabet avantajı silahı olsa da bazı zamanlarda da ya anlamını yitirir, ya çok pahalıya patlayacaktır ya da belki olanak dışıdır.

Çimento da böyle bir üründür. Ürüne yönelik inovasyonu anlamsız, pahalı ya da olanaksız ürünlerden bir tanesi…
Peki ama inovasyon ürüne yönelik olmak zorunda mı? Elbette hayır! Çimento sektöründe satış alanında faaliyet gösteren bir dostumdan aldığım ilhamla, bu meta sektörde hayata geçirilebilecek bir inovasyondan bahsedeyim:

Toptan çimento satıyor iseniz müşterileriniz nalburiye dükkanları ya da inşaat malzemesi satan firmalar olacaktır. Bu firmalar, profesyonel faaliyetleri gereği, inşaat sektöründe ihtiyaç duyulacak her türlü malzemeyi alıp satmaktadır. Siz büyük bir çimento imalatçısının temsilcisi olarak, firmanızda küçük bir departman tarafından derlenip toparlanan “inşaat malzemelerinin dinamik piyasa analizlerini” bayileriniz ile paylaşsanız nasıl olur? Bu bayiye, spot piyasada örneğin inşaat demiri ya da fayans yapıştırıcıların fiyatlarının o dönem için son derece uygun olduğu bilgisini iletseniz… Hangi inşaat malzemesi satıcısı böyle bir bilgiye burun kıvırır ki?

İnovasyonun anahtarını sadece üründe aramak doğru bir yaklaşım olamaz. İnovasyon, müşteri açısından tercih edilmenizi sağlayacak her ama her unsurda saklı olabilir. Müşterinize tercih edilme sebepleri sunabilmeniz ise rekabet üstünlüğünün diğer adıdır.

, , , , , , , , , , ,